Mieszkanie we własnym domu to dla wielu osób najlepsze rozwiązanie, ponieważ zapewnia ono największą swobodę i prywatność. Zdarza się jednak, że powierzchnia mieszkalna, jaką obecnie posiadamy lub ta, jaka została wyznaczona w projekcie domu, okazuje się być niewystarczająca. Z takiej sytuacji istnieje jedno rozwiązanie, które pozwala w dość prosty i skuteczny sposób powiększyć ogólny metraż danej nieruchomości. Rozwiązaniem tym jest rozbudowa domu, która polega na powiększeniu metrażu obecnie użytkowanego budynku lub zwiększeniu gabarytów nieruchomości przed jej zbudowaniem jeszcze na etapie projektu. Chcąc podjąć się takiego działania, warto wiedzieć, na czym dokładnie polega rozbudowa domu, jak może to wpłynąć na konstrukcję budynku, o czym warto pamiętać, planując rozbudowę domu i dlaczego warto wykonać w tym celu ekspertyzę lub orzeczenie budowlane?

Na czym polega rozbudowa domu i jaki może mieć ona wpływ na konstrukcję domu?

Rozbudowa domu to alternatywne rozwiązanie, którego celem jest powiększenie powierzchni mieszkalnej w istniejącym już budynku, zamiast budowania nowego domu. Rozbudowa może być realizowana:

  • w poziomie – oznacza to, że do istniejącego budynku dobudowane są kolejne pomieszczenia z zajęciem dodatkowej części gruntu, efektem czego powiększa się również powierzchnia ogólnej zabudowy danego obiektu, 
  • w pionie kiedy to do istniejącego budynku dobudowywane są np. kolejne piętra lub poddasze adaptowane jest do celów mieszkalnych, w takim przypadku zwiększona zostaje wyłącznie powierzchnia użytkowa domu, a powierzchnia zabudowy obiektu nie ulega zmianie.

Rozbudowa domu może oczywiście wygenerować spore koszty i wymagać odpowiedniej ilości czasu na realizację, jednak w wielu przypadkach jest to znacznie bardziej opłacalny proces niż budowa osobnego budynku. Oszczędności wynikające z braku konieczności zakupu nowej działki, budowy przyłączy czy też ogrodzenia sprawiają, że obecnie wielu inwestorów decyduje się na rozbudowę istniejących już budynków, zamiast kupna nowej działki i budowy osobnego domu od podstaw. Takie rozwiązanie wydaje się więc znacznie tańsze i prostsze w realizacji, jednak nie należy zapominać, że również w tym przypadku wiąże się to z koniecznością spełnienia pewnych warunków i wypełnienia niezbędnych formalności. Aby podjąć się rozbudowy danego domu, warunki zabudowy lub zapisy planu miejscowego dla danej działki muszą jasno zezwalać na taki proces. Kolejną ważną sprawą jest to, że dom, który ma zostać rozbudowany, musi być przynajmniej w dobrym stanie technicznym. Oznacza to, że jeśli dana nieruchomość nie spełnia tego warunku, musi ona zostać poddana odpowiednim pracom remontowo-konserwacyjnym, zanim możliwa będzie jej rozbudowa. 

jak rozbudować dom

Co może wykryć ekspertyza budowlana i orzeczenia techniczne budynku?

Ekspertyza budowlana i orzeczenie techniczne to specjalistyczne analizy realizowane przez uprawnionego rzeczoznawcę budowlanego. Ekspertyza przeprowadzana jest na podstawie profesjonalnych badań oraz oględzin budynku, a jej celem jest określenie obecnego stanu nieruchomości, przyczyn powstania uszkodzeń, wyszczególnienie wymaganych napraw itd. Orzeczenie techniczne to natomiast analiza bieżącego stanu budowli, która przeprowadzana jest głównie na podstawie doświadczenia budowlanego i wiedzy specjalisty, ponieważ w przeciwieństwie do ekspertyzy, w celu ocenienia stanu technicznego budynku nie przeprowadza się szczegółowych badań i kalkulacji dotyczących wytrzymałości konstrukcji.

Dlaczego warto wykonać ekspertyzę, lub orzeczenie rozbudowując dom?

W przypadku rozbudowy domu nie ma konieczności wnioskowania o pozwolenie na budowę, ale potrzebne jednak jest zgłoszenie zawierające odpowiednie orzeczenie lub ekspertyzę techniczną. Tego typu analiza pozwala dokładnie poznać stan techniczny danego budynku i dowiedzieć się, czy rozbudowa w danym przypadku jest w pełni bezpieczna i możliwa. Korzystając z pomocy specjalisty, możemy uniknąć różnego rodzaju problemów i mieć gwarancję tego, że rozbudowa domu nie zagrozi bezpieczeństwu wszystkim jego mieszkańcom.