Zgodnie z badaniami, które przeprowadzono w UE (Gospodarka elektroodpadami. Wyzwania na lata 2019-2023), rocznie produkowanych jest aż 9,5 mln elektroodpadów, z czego recyklingowi poddawane jest jedynie 45% z nich! W Polsce ciągle rośnie ilość wytwarzanych elektrośmieci, głównie są to urządzenia RTV i AGD, na drugim miejscu plasują się odpady pochodzące ze sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych. Jest to spowodowane rozwojem technologii oraz celowym postarzaniem sprzętu przez producentów. Dawniej raz zakupiony sprzęt służył przez wiele lat, a obecnie smartfona używa się zazwyczaj 2 lata, a potem trzeba wymienić go na nowy. 

Zagrożenie dla środowiska, jakie stwarzają elektrośmieci

Elektrośmieci to odpady powstałe z produktów elektronicznych lub elektrycznych, takich jak telefony komórkowe, komputery, telewizory, lodówki, pralki, odtwarzacze CD itp. Elektrośmieci są bardzo niebezpieczne dla środowiska, ponieważ zawierają szkodliwe substancje, takie jak rtęć, ołów, kadm, lit. Te substancje mogą uwalniać się do środowiska, powodując zanieczyszczenie wody, gleby i powietrza oraz stwarzając ryzyko dla zdrowia ludzkiego. Oprócz szkodliwych pierwiastków elektrośmieci są również pełne plastiku, który jest ogromnym problemem dla ochrony środowiska na całym świecie. W związku z tym ważne jest, aby elektrośmieci były odpowiednio zbierane i usuwane w celu zminimalizowania szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu. 

Elektrośmieci – co mówi polskie prawo? 

Polska jest jednym z pierwszych krajów w Europie, który wprowadził środki prawne dotyczące zarządzania elektrośmieciami. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 2015 roku zobowiązuje producentów i importerów sprzętu elektronicznego do wprowadzania systemów zbiórki i recyklingu odpadów. Wprowadzono także wymagania dotyczące oznakowania sprzętu zgodnie z dyrektywą UE z 2008 roku, która ma na celu ułatwienie rozróżniania odpadów, aby pomóc w recyklingu i odzyskiwaniu surowców. 

Jakie są wymagania dot. składowania elektrośmieci w Polsce? 

Obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące składowania elektrośmieci są obecnie dość restrykcyjne. Konieczne jest oddawanie ich do specjalnie wyznaczonych punktów zbiórki. Elektrośmieci nie mogą być wyrzucane do zwykłych śmietników, aby uniknąć wycieku szkodliwych substancji do środowiska. Punkty zbiórki elektroodpadów mogą być zarówno stacjonarne, jak i mobilne. Co więcej, należy unikać nielegalnego wywożenia elektrośmieci. W obliczu zmian klimatycznych i polityki środowiskowej UE, takie działania są karane. 

Co grozi za niedostosowanie się do przepisów dot. elektrośmieci? 

Konsekwencje nieprawidłowego przechowywania i utylizowania elektrośmieci w Polsce są dosyć dotkliwe. Użytkownikom, którzy nie przestrzegają przepisów, grożą surowe kary finansowe – co najmniej kilka tysięcy złotych. Przedsiębiorcy, którzy nie przestrzegają przepisów dotyczących zbierania i utylizacji elektrośmieci, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Utylizacja elektrośmieci jest ważnym elementem ochrony środowiska, a nieodpowiednie ich przechowywanie i utylizowanie stanowi poważne zagrożenie. 

wysypisko

Utylizacja elektrośmieci – co możesz z nimi zrobić?

Wiele osób nie ma pojęcia, co zrobić ze zużytym, niesprawnym sprzętem elektronicznym. Problem ten dotyczy nie tylko indywidualnych konsumentów, ale przede wszystkim zakładów produkcyjnych oraz innych przedsiębiorstw. Na szczęście, w całej Polsce powstają firmy, które specjalizują się w utylizacji elektroodpadów. Świadczą one usługi zarówno dla osób prywatnych, jak i również biznesu czy instytucji. 

Jeśli nie masz możliwości samodzielnego transportu odpadów elektronicznych lub musisz pozbyć się dużej ilości sprzętu, umów się na odbiór elektrośmieci z Opola. My zajmiemy się wszystkim, a Ty nie musisz martwić się, że zapłacisz kary. Ochronimy Twoją firmę przed poważnymi stratami finansowymi, a Ty będziesz mógł zająć się tym, co najważniejsze – czyli prowadzeniem swojego biznesu!