W dzisiejszych czasach na rynku pracy panuje dosyć dogłębny kryzys. Jest coraz więcej bezrobotnych. Co za tym idzie brakuje miejsc prac. Niektórzy pracownicy są zastępowani przez wciąż rozwijającą się technologię. Na przykład kiedyś przed wjazdem na dany parking pracował pan parkingowy. Obecnie zastępują go szlabany oraz parkomat. Udowodniono, że ktoś taki nie jest w ogóle potrzebny. Niektórzy młodzi ludzie także kształcą się w branżach, które są już mocno przepełnione i znalezienie w danej branży pracy graniczy z cudem.

Zawód z przyszłością

Bardzo popularnym zawodem w ostatnim czasie stał się rzeczoznawca majątkowy. Rzeczoznawca majątkowy to fizyczna osoba, która posiada wszelkie uprawnienia w zakresie wyceny nieruchomości oraz oszacowania danej nieruchomości. Rzeczoznawca dokonuje wyceny urządzeń oraz wyceny nieruchomości. Każdy rzeczoznawca może także prowadzić własne doradztwo i profesjonalne biuro. Co ciekawe rzeczoznawca majątkowy jest uważany za zawód publicznego zaufania. Wynika to z faktu, że ma dostęp do wszystkich niezbędnych dla niego informacji. Jednak by zostać rzeczoznawcą majątkowym musimy spełniać wszelkie wymagania. Te wymagania to na pewno posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego, ukończenie studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości oraz posiadanie odbytej praktyki zawodowej także z zakresu wyceny nieruchomości. Praktyka taka nie będzie wzięta pod uwagę gdy trwała krócej nić 12 miesięcy. Oprócz wymagań wyżej wymienionych przyszyły rzeczoznawca finansowy nie może być karany za wszelkie przestępstwa przeciw mieniu czy dokumentom. Nie może być także karany za składanie fałszywych, za przestępstwa skarbowe czy za przestępstwa gospodarcze. Równie ważna przez przyszłego rzeczoznawcę majątkowego jest znajomość nadawania uprawnień oraz przebieg ścieżki zawodowej. Zgodnie z obowiązującą ustawą o gospodarce nieruchomościami nadawanie wszelkich uprawnień oraz rozwój zawodowy wygląda następująco.

Jak stać się rzeczoznawcą majątkowym?

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o możliwość nadania uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości. Należy to zrobić nie później niż na 40 dni przed etapem wstępnym. Następnie należy zdać egzamin zarówno ustny jak i pisemny. Następnie po zdaniu egzaminu następuje wpis do CRRM czyli Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Wraz z otrzymaniem wpisu otrzymujemy uprawnienia oraz licencję zawodową w naszej dziedzinie czyli w dziedzinie gospodarowaniu nieruchomościami. Wszyscy rzeczoznawcy muszą obowiązkowo stale doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe. Jest to wymóg ustawowy. A czym tak naprawdę zajmuje się rzeczoznawca majątkowy? Przede wszystkim ustala z zamawiającym cel wyceny, zakres wyceny oraz stan prawny nieruchomości. Oprócz tego dokonuje oględzin nieruchomości. Zajmuje się także badaniem przeznaczenia nieruchomości oraz badaniem księgi wieczystej nieruchomości. Uzyskuje także informacje o nieruchomości z katastru nieruchomości. Zajmuje się także wieloma innymi zadaniami, jednak najpopularniejszym ich zadaniem jest wycena nieruchomości jako ogóle pojęcie.