Najczęstsze skojarzenia z placem budowy dotyczą prac ekipy budowlanej. Jednakże realizacja inwestycji nie zaczyna się od wylania posadzki i postawienia murów, a dużo wcześniej. Zanim powstaną pierwsze konstrukcje należy oddać teren pod badania firmy geologicznej. Dokładna ocena wraz z analizą gruntu pozwoli nakreślić jego stan. To znów zwiększa poziom bezpieczeństwa obranych metod i technik w trakcie prac budowlanych. Łatwiejsze staje się chociażby określenie czy należy wzmocnić skarpy nasypów lub policzyć fundament pod zabudowę. Na czym dokładnie więc polega badanie geologiczne gruntu?

Podstawy techniczne, czyli zanim zaczną się badania

Tak jak każda z prac na placu budowy również przebieg badań wykonywanych przez geologa, składa się z poszczególnych etapów. Jeszcze zanim się rozpoczną, należy skonsultować przebieg poszczególnych działań z właścicielem działki. W trakcie trwania rozmów trzeba wskazać i wspólnie uzgodnić wybraną metodą prowadzonych prac.

Zakładając, że nasza sytuacja dotyczy to badania gruntu dla domów jednorodzinnych, możemy najczęściej spotkać się z formą udarowo-obrotową. W tym celu geolog korzysta ze specjalnego narzędzia, jakim jest wiertło hydrauliczne. Ważny jest w tej kwestii sposób zamocowania, który musi umożliwić kilkukrotne wykonanie prób. Innym z istotnych narzędzi podczas badań geologicznych są sondy statyczne. Wyróżnia się dwa rodzaje – posiadające stożek mechaniczny lub elektryczny, których dobór zależny jest od struktury i spoistości gruntu.

Badania geologiczne

Wyznaczenie punktów pomiarowych

Badania geologiczne muszą być niezwykle precyzyjne, tak aby zagwarantować o prawidłowości wyników. Zależy od tego przebieg dalszych prac, a także bezpieczeństwo przyszłych osób korzystających z obiektu. W celu zapewnienia o tych wszystkich aspektach wykonuje się wyznaczenie punktów pomiarowych. Korzysta się przy tym z lokalizatora GPS, dokładnie kreślącego istotne dla prac pozycje.

W przypadku badań prowadzonych dla gruntu pod budowę domku jednorodzinnego przewiduje się około 3-4 godziny na całość dla tej części. Praca geologa w tym zakresie polega na kilku czynnościach. Pierwsze co należy zrobić to dokonanie wiercenia próbnego w punktach pomiarowych. Następnie w powstałe otwory skierowane są sondy pomiarowe. Te jak wcześniej podkreślaliśmy, należy dobrać ze względu na charakterystykę danego gruntu.

Badania geologiczne gruntu

Po przeprowadzeniu rozmów z właścicielem oraz wyznaczeniu metod i punktów pomiarowych, można przejść do badania gruntu. Zakres oraz ich przebieg wraz z realizację należy do zadań wykwalifikowanego geologa.

W ramach prac wykonuje się:

  • pomiar poziomu zwierciadła wody gruntowej,
  • sprawdzenie składu chemicznego wody gruntowej (m.in. pH w kontekście agresywności wody względem betonu),
  • badanie gruntu na obecność związków organicznych.

Oprócz tego pobierane są próbki, podlegające wizualnym oględzinom. Przechowywane są w specjalnych pojemnikach, niereagującym z gruntem. Ma to na celu zachowanie ich do wykonania dalszych analiz, tym razem w ramach prac laboratoryjnych.

Regeneracja gruntu do stanu pierwotnego

Końcowym etapem prac geologów jest przystąpienie do prac regeneracyjnych gruntu. Polegają one na przywróceniu do stanu pierwotnego, czyli przed badaniami. Jest to główny obowiązek firmy geologicznej, która otrzymała zlecenie.

Zakres przebiegu prac jest zależny od pojedynczych przypadków, a zwłaszcza charakteru danego terenu i gruntu. Najczęściej wystarczy zwykłe zasypanie otworów urobkiem, powstałych podczas poszczególnych etapów. Niekiedy należy również dodatkowy nakład pracy. Przypadki dotyczą gruntów niespoistych, gdzie aby przywrócić do stanu pierwotnego, wykorzystywane jest mleczko iłowe z domieszką kompaktonitu.

Kiedy należy wykonać badanie geologiczne gruntu

Najlepszym momentem na zlecenie wykonania badań gruntu jest czas przed zakupem działki. Wyniki pomogą w ocenie terenu wraz ze sposobem posadowienia domu. Wskażą one także czy budowa jest możliwa. Badania geologiczne wykonywane są jeszcze przed wkroczeniem ekipy budowlanej, dlatego też zanim przystąpią do pracy należy zlecić inspekcję firmie geologicznej.

Efektem pełnego przebiegu badań jest dokumentacja, której powtórzenie jest niezbędne, kiedy trzeba określić zmiany poziomu wód gruntowych w ciągu roku. Może okazać się to potrzebne w przypadku budynków z piwnicą lub garaży podziemnych. Pomieszczenia te są najbardziej narażone na działanie wód gruntowych.

Badania geologiczne

Dlaczego warto skorzystać z usług firmy geologicznej?

Prace geologów podczas badań przynoszą szereg korzyści dla inwestora. Otrzymuje on pewność, że przeznaczone fundusze na zakup gruntu są dobrze wydane. Oprócz tego poziom bezpieczeństwa osób korzystających z budynku jest o wiele większy. Stabilność konstrukcji oraz ochrona przed zalaniem przez wody gruntowe zapewnia usługa firmy geologicznej. To wszystko potwierdza, że warto skorzystać z pracy profesjonalistów.