Płyty fundamentowe są obecnie coraz chętniej wykorzystywane podczas budowanie domów jednorodzinnych. Ich zastosowanie wiąże się z wieloma zaletami, których nie uświadczymy stosując tradycyjne metody. Korzystając z płyt fundamentowych nie tylko oszczędzimy nasz czas, ale również pieniądze oraz zagwarantujemy stabilną podstawę naszego domu, nawet jeśli będzie on stawiany na słabo nośnym gruncie. Dlaczego warto zdecydować się na płyty fundamentowe?

Wiele zalet, jedna płyta fundamentowa

Istnieje wiele zalet skorzystania właśnie z tego rodzaju fundamentów. Jedną z nich jest całkowita minimalizacja robót ziemnych. Wykonanie wykopu, w przypadku korzystania z płyt fundamentowych, ogranicza się do usunięcia hummusu. Po tej czynności nawozi się pospółkę (np. węgiel lub kruszywo budowlane) i zagęszcza warstwami. Pospółka będzie stanowiła grunt rodzimy zbliżony do piachu i żwiru. Jest ona stosowana również w przy tradycyjnych fundamentach, jednak w znacznie mniejszej ilości. Ponadto, warstwa żwiru, którą ułożymy nie będzie podciągała wilgoci. Niekiedy dodatkowo można wykonać drenaż obwodowy znajdujący się powyżej dolnej krawędzi płyty, który sprawi, że lokalne zwierciadło wód gruntowych zostanie obniżone. Kolejną znaczną zaletą jest fakt, że płyta fundamentowa gwarantuje lepszą nośność budynku. Większa powierzchnia sprawia, że ciężar rozkłada się równomiernie na całym obszarze. Ma to znaczenie zwłaszcza w sytuacji, gdy chcemy postawić dom na słabo nośnych gruntach, niejednorodnych, które podchodzą wodą. Dzięki płycie fundamentowej zapewnimy stabilizację budynku i zapobiegniemy problemom. Budowany obiekt będzie osiadał tylko w minimalnym stopniu, co wiąże się z małymi odkształceniami fundamentu i dobrym stanem elementów konstrukcyjnych oraz tynków.

Każda osoba, która kiedykolwiek miała styczność z budowaniem obiektu lub koordynacją podczas prac, doskonale zdaje sobie sprawę, że jednym z najistotniejszych elementów, na które zwraca się uwagę, są koszty. Od nich w głównej mierze zależą podjęte działania osoby decyzyjnej. Skorzystanie z możliwości płyt fundamentowych wiąże się ze znacznie niższymi cenami wykonywanych prac. Samo ograniczenie robót ziemnych, brak ścian fundamentowych oraz posadzki sprowadza się do redukcji kosztów. Skrócenie ogólnego czasu trwania prac także oznacza, że pracownicy na budowie zarobią całościowo mniej, a my zaoszczędzimy. Niestety na naszą niekorzyść będzie działał transport pospółki, kruszywa oraz spora ilość stali wykorzystywanej do siatek zbrojeniowych. Ostatecznie, po porównaniu całkowitych kosztów związanych z wyborem płyt fundamentowych, a tradycyjnych fundamentów, te pierwsze i tak wygrywają. Całkowita oszczędność będzie mieściła się w granicach 20%, co w perspektywie całej budowy i kosztów jakie ponosimy i tak jest satysfakcjonującą ilością. Oprócz cięcia kosztów, podczas budowy dużą uwagę zwraca się na szybkość pracy. Poprzez zastosowanie gotowego zbrojenia i siatek zgrzewczych zyskujemy sporą ilość godzin. Ponadto wykonanie podejść instalacyjnych również nie będzie naliczało dodatkowego czasu.  Co ciekawe, dzięki użyciu płyty fundamentowej nie będziemy musieli zwlekać ze wznoszeniem ścian. Z racji, że prace te są stopniowe, w trakcie powolnego murowania, płyta fundamentowa uzyska swoją wytrzymałość i będzie gotowa na przyjęcie większych obciążeń – więcej o tym na stronie termico.info.

O tym pamiętaj

Wykorzystanie płyt fundamentowych wiąże się z większą precyzją niż w przypadku tradycyjnych fundamentów. Górna płyta wykonywana jest zazwyczaj z dokładnością do 4 mm, co sprawia, że nie wymaga ona dodatkowych warstw wyrównujących. W sytuacji, gdy górna płyta będzie stanowiła jednocześnie posadzkę, należy zawczasu, dokładnie rozplanować rozmieszczenie podejść kanalizacyjnych, gdyż po zabetonowaniu przeróbka tych elementów będzie bardzo kosztowna.